Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

6472 56e0 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeattman beattman
delain
8488 8361
Reposted fromonlyman onlyman vianieobecnosc nieobecnosc

October 29 2018

delain
2192 c90c 500
Twój Vincent.

October 26 2018

delain
3122 5dd9
Reposted fromgplyr gplyr viamaking-love making-love

October 12 2018

delain
2605 1970
Reposted fromzciach zciach
delain
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapannaniczyja pannaniczyja
delain
0081 5f81
Reposted fromtuyi tuyi viaBrewOfLonging BrewOfLonging
delain
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viasmokingtime smokingtime
delain

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love vianieobecnosc nieobecnosc

October 06 2018

delain
Teraz milczysz. Znowu odezwiesz się jak ułożę sobie życie.
— norma
delain
7864 58af
#jonsnow
Reposted fromtutaj tutaj vialostinthoughts lostinthoughts
4802 7700
Reposted fromunco unco vialostinthoughts lostinthoughts
delain
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
delain
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee vialostinthoughts lostinthoughts
delain
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea vialostinthoughts lostinthoughts
delain
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viarosses rosses
delain
Chciałabym tak do Ciebie przyjść, ale już na całe życie.
Pozwolisz mi?
Reposted froma-poem a-poem viaitwaspain itwaspain
6760 583d
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc
delain
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets vianieobecnosc nieobecnosc
delain
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl